COACH Interfejs VinciLab2

COACH Interfejs VinciLab2 – meranie pomocou drôtových senzorov

Interfejs/grafické rozhranie VinciLab2 umožňuje samostatnú prácu v teréne, alebo prácu s počítačom alebo tabletom (pripája sa prostredníctvom Wi-Fi/BlueTooth alebo USB kábla). Má 5” farebný dotykový displej, zabudované sú interný mikrofón a 3-osový senzor zrýchlenia. Na meranie je možné drôtovo pripojiť až 4 senzory (aj vlastné senzory, napr. Arduino). Spolu so softvérom Coach 7 umožňuje zobrazenie údajov zo senzorov, vytváranie grafov v reálnom čase, synchronizované video nahrávanie experimentu a ponúka nástroje na spracovanie údajov, možnosť ukladania a zdieľania súborov. Po pripojení modulu pre ovládanie zariadení možno počítačom ovládať/programovať ostatné zariadenia.

Sady BT senzorov podľa predmetov ako základné sady pre žiakov a učiteľa a rozšírenie o špeciálne zamerané senzory.

Základná sada senzorov Fyzika: senzor teploty, sily, tlaku, svetla, pohybu, napätia a prúdu, senzor optická brána s meracou kladkou, spektrometer.
Rozšírenie sady senzorov Fyzika: senzor rádioaktivity, náboja, magnetického poľa, teploty – termočlánok, zrýchlenia – akcelerometer, zvuku

Základná sada senzorov Biológia: senzor teploty, CO2, O2, EKG, krvného tlaku, zvuku so stetoskopom.
Rozšírenie sady senzorov Biológia: senzor UVA, UVB, spirometer.

Základná sada senzorov Chémia: senzor pH, vlhkosti, vodivosti, slanosti, ORP.
Rozšírenie sady senzorov Chémia: senzor rádioaktivity, kolorimeter.

Základná sada senzorov Enviromentálna výchova: senzor O2, CO2, rádioaktivity, anemometer.
Rozšírenie sady senzorov Enviromentálna výchova: senzor rozpusteného O2 vo vode, meranie rýchlosti vody, turbidity (zákalu) kvapaliny.