Aktivity
so senzormi

Filter aktivít

Späť

Teplota
Fyzika

Horúce! Studené! Teplé!

Súbor 3 aktivít zameraných na oboznámenie sa s pojmom teplota.

7. ročník ZŠ
Senzor teploty ML11
meranie, bádanie
teplota